Trening słuchowy Tomatisa

      Profesor Alfred Tomatis (1920–2001)– francuski otolaryngolog, neurolog, foniatra. Stworzył specjalną technologię, tzw. ucho elektroniczne, będące doskonałym modelem ludzkiego ucha. Technologia ta pozwala wypracować umiejętności ucha pacjenta w taki sposób, by mogło ono prawidłowo funkcjonować. Celem ćwiczeń jest pozytywne oddziaływanie na centralny system nerwowy, przede wszystkim na korę mózgową, dzięki której możliwe jest myślenie. Podczas treningu ucho pobudzane jest przez dźwięki o odpowiednio wysokiej częstotliwości. Sygnały są filtrowane, w taki sposób, by były one maksymalnie odpowiednio dobrane do indywidualnych wymogów i potrzeb pacjenta. Co ważne, dźwięki mogą nie tylko pobudzać funkcje organizmu, ale także zrelaksować osobę słuchającą.

    W metodzie Tomatisa użyta została muzyka poważna (twórczość Mozarta i Chorały Gregoriańskie). Poza dźwiękami klasycznymi podczas stymulacji mózgu wykorzystano także głos ludzki. Badania prof. Tomatisa zyskały uznanie dzięki Paryskiej Akademii Medycznej i Francuskiej Akademii Nauk. Obie te instytucje w 1957 roku uznały i potwierdziły naukowe zmagania profesora. Na gruncie polskim z osiągnięć prof. Tomatisa korzysta Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, który zainicjował projekt badawczy prowadzony we współpracy z Centrum Audio-Psycho-Fonologii (APF).

Trzy Prawa Tomatisa:

 1. Głos zawiera tylko to, co słyszy ucho.
 2. Jeżeli uszkodzonemu uchu ponownie umożliwi się prawidłowe słyszenie, wówczas jakość głosu ulega natychmiastowej i nieświadomej poprawie.
 3. Odpowiednia stymulacja słuchowa spowoduje trwałą poprawę artykulacji.
Terapia prowadzona jest w dwóch etapach:
 • Etap I: 30 godz. ćwiczeń rozłożonych na okres 15 dni, po 2 godziny dziennie.
 • Etap II: 15 godz. ćwiczeń odbywających się po 5–6 tygodniowej przerwie (włączona praca z mikrofonem).

Podczas trwania sesji można rozmawiać, grać w gry planszowe i gry logiczne, bawić się lub spać. Cały trening składa się z kilku faz, od bardzo intensywnego pobudzania dźwiękowego inicjującego terapię do aktywnego udziału pacjenta.

Trening Uwagi Słuchowej stosujemy:

 • przy zaburzeniach emocjonalnych,
 • przy zaburzeniach koncentracji i uwagi,
 • dla dzieci z ASD,
 • dla dzieci z ADHD,
 • dla osób z nadwrażliwością na dźwięki,
 • dla osób uczących się języków obcych.