Trening Neuroflow

       Zaburzenia przetwarzania słuchowego, czyli w skrócie APD (Auditory Processing Disorder), są zespołem objawów wynikających z różnego typu zaburzeń w obrębie ośrodkowej części układu słuchowego. Co ważne, występują one pomimo właściwej czułości słuchu. Do pełnego rozumienia mowy, niezbędny jest prawidłowo funkcjonujący ośrodkowy układ nerwowy, który jest w stanie:

 • zlokalizować dźwięk i zachować go w pamięci;
 • odkodować materiał słowny, w tym zagłuszany innymi dźwiękami;
 • rozpoznać procesy czasowe, np. kolejność dźwięku, wysokości dźwięków czy długości dźwięków;
 • wykryć przerwę między sygnałami akustycznymi;
 • skoncentrować się na dźwięku w czasie jednoczesnego podawania różnych dźwięków do obu uszu.

Pojawiające się trudności w wyżej wymienionych umiejętnościach są szczególnie ważne u dzieci w wieku szkolnym, gdyż mogą mieć poważny wpływ na ich osiągnięcia. Problemy z przetwarzaniem słuchowym mogą zaburzać prawidłowy proces uczenia się za pomocą słuchu i skutkować obniżonymi wynikami szkolnymi. A więc Drodzy Rodzice – trudności słuchowe naszych pociech mogą bezpośrednio wpływać na ich rezultaty w nauce. Fakt ten udowodnia, jak ważne jest wczesne rozpoznanie problemu i szybka interwencja terapeutyczna. O występowaniu zaburzeń z przetwarzaniem słuchowym świadczyć mogą sytuacje, w których u dziecka, pomimo jego prawidłowej inteligencji, zauważymy następujące objawy:

 • trudności w rozumieniu mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych;
 • trudności w rozumieniu mowy w pomieszczeniu o dużym pogłosie;
 • mylenie podobnie brzmiących wyrazów;
 • problemy z określeniem kierunku, z którego dobiega dźwięk;
 • problemy z dłuższym utrzymaniem uwagi na zadaniu wymagającym słuchania;
 • trudności w rozumieniu złożonych poleceń lub dłuższych wypowiedzi i opowiadań.

        W Centrum Terapii „Rozproszone Zmysły” pomagamy naszym pacjentom z zaburzeniami w przetwarzaniu słuchowym między innymi poprzez Trening Neuroflow. Jest to ćwiczenie wyższych funkcji słuchowych, które ma usprawniać procesy komunikowania i uczenia się dziecka. Program treningu pozwala na dostosowanie terapii do potrzeb pacjenta oraz możliwości jego rodziców: terapia odbywać się może zarówno w domu pod kontrolą rodzica, jak i w gabinecie terapeuty.

      Trening Neuroflow podzielony jest na trzy etapy, każdy z nich poprzedzony jest diagnozą specjalistyczną, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny zestaw ćwiczeń. Sesje treningowe odbywają się trzy razy w tygodniu po około 25 minut.

Efekty Aktywnego Treningu Słuchowego są następujące:

 • poprawa różnicowania dźwięków mowy;
 • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie;
 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób;
 • wydłużenie pamięci słuchowej;
 • rozwijanie mowy, prawidłowa artykulacja i melodia języka;
 • poprawa wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową;
 • zwiększenie pewności siebie;
 • wzrost samooceny;
 • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań;
 • poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych.