Terapia psychologiczno-pedagogiczna

       Terapia psychologiczno-pedagogiczna prowadzona jest kompleksowo i obejmuje zarówno pracę z dzieckiem, jak i z jego rodzicami. Staramy się, by podczas rozmów i różnego rodzaju treningów każdy czuł się swobodnie i bezpiecznie. Dbamy o to, by terapia przebiegała w pozytywnej atmosferze, dzięki temu mamy szansę na maksymalnie zadowalające efekty naszej pracy. Uważamy, że kluczem do sukcesu jest nieznikający uśmiech na twarzach naszych maluchów, który przekłada się na pojawiającą się w nich chęć do współpracy. Właśnie z tego powodu terapie prowadzimy w oparciu o:

 • AKCEPTACJĘ,
 • BEZPIECZEŃSTWO,
 • PRZEWIDYWALNOŚĆ.

       W naszej pracy terapeutycznej skupiamy się na rozwijaniu tych obszarów i umiejętności naszych małych pacjentów, które są kluczowe dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Stymulujemy dzieci do samorozwoju, a mianowicie – do nauczenia się przez nich lepszego radzenia sobie z codziennymi sytuacjami, szczególnie tymi społecznymi. Staramy się w taki sposób oddziaływać na dziecko, by nabyło ono bądź rozwinęło takie umiejętności i zachowania jak:

 • motywacja do bycia w interakcji z drugą osobą,
 • inicjowanie i podtrzymywanie kontaktu z ludźmi,
 • komunikowanie się,
 • umiejętność naśladowania i zabawy,
 • samoregulacja.

       W Centrum Terapii „Rozproszone Zmysły” stosujemy techniki zaczerpnięte z modelu ESDM – Early Start Denver Model, czyli metody wczesnego startu. Istotna jest dla nas interwencja terapeutyczna PRT – Pivotal Response Training, dzięki której dokładnie przyglądamy się zachowaniom maluchów i właśnie na podstawie analizy behawioralnej jesteśmy w stanie podejmować odpowiednie kroki terapeutyczne. W naszej pracy skupiamy się na dostarczaniu maluchom pozytywnych, emocjonalnych doświadczeń. Jako terapeuci staramy się zwracać uwagę dziecka i budować w nim motywację do bycia w interakcji z drugą osobą. Uważamy, że relacja naszych podopiecznych z terapeutą jest niezwykle ważna, wspólna zabawa jest bowiem oprawą dla rozwijania wszystkich umiejętności rozwojowych. Zależy nam, by maluchy nabyły takie umiejętności jak:

 • naśladowanie,
 • komunikacja nadawcza i odbiorcza,
 • umiejętności społeczne,
 • umiejętności poznawcze,
 • zabawa konstruktywna i symboliczna,
 • usprawnianie dużej i małej motoryki