Terapia logopedyczna

     W Centrum Terapii „Rozproszone Zmysły” pomagamy naszym małym pacjentom między innymi w zakresie problemów natury logopedycznej. Nasza praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu charakteryzuje się podejściem holistycznym. Oznacza to, że nie koncentrujemy się wyłącznie na mowie werbalnej, wnikamy w głębsze problemy dotyczące naszych maluchów, czyli takie trudności, które nie są od razu dostrzegalne. Uważamy, że umysł i ciało wzajemnie na siebie wpływają, a więc każdorazowo, kiedy pojawia się u naszego pacjenta trudność bezpośrednio związana z jednym obszarem, robimy wszystko, by zadbać także o tę drugą sferę. W Centrum Terapii „Rozproszone Zmysły” dbamy o to, by zawsze widzieć i słyszeć więcej, czuć głębiej i reagować najlepiej jak tylko się da.

     W terapii zwracamy uwagę na kontakt wzrokowy, wspólne pole uwagi z dorosłym, naśladowanie, rozumienie mowy oraz na mowę czynną. Proces terapii dostosowujemy do możliwości i stanu zdrowia dziecka. Na zajęciach, bawiąc się z dziećmi skupiamy się na takich działaniach jak:

  • poszerzanie kompetencji komunikacyjnych: nauka inicjowania i utrzymywania rozmowy,
  • nauka prawidłowego oddychania i wydłużania fazy oddechowej,
  • redukcja zahamowań emocjonalnych przy zastosowaniu ćwiczeń logorytmicznych,
  • ćwiczenia narządów artykulacyjnych,
  • wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego.

     W przypadku dzieci z autyzmem, które nie zawsze rozumieją, że język jest najlepszym narzędziem komunikacji, czasami należy znaleźć alternatywny sposób porozumiewania się. W naszym Centrum Terapii poszukujemy takiego kodu pozajęzykowego, który będzie idealny, czyli najbardziej przystępny dla naszego podopieczonego. Stosujemy metody komunikacji wspomagającej, bo uważamy, że dzięki nim dziecko dostrzega wartość standardowej komunikacji. Podczas naszej pracy często zauważamy, że, dając dziecku możliwość porozumiewania się z nami za pomocą obrazków lub gestów, zaczyna ono rozumieć istotę komunikacji, której podstawą jest wymiana. I bardzo często właśnie wtedy pojawia się mowa werbalna – bez napięcia i bez nacisków.