Renata Grymuła

Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka UMCS w Lublinie -Wydział Filozofii i Socjologii. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: Integracja z rewalidacją (oligofrenopedagogika, surdopedagogika), Pedagogika z dydaktyką, Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Kurs Kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem oraz dwuletni staż praktyczny organizowany przez Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem Fundacji Synapsis. Certyfikowana terapeutka integracji sensorycznej. Uczestniczka wielu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu oraz alternatywnych i wspomagających metod komunikacji w tym metoda PECS. Jako formę wspomagającą podczas terapii stosuje masaż wg terapii taktylnej.

"Postępy podopiecznych są dla mnie najlepszą nagrodą i wciąż motywują do pogłębiania swojej wiedzy. Praca moja jest najlepszą jaką można sobie wymarzyć - to nieprzerwana zabawa z dziećmi".

Formularz kontaktowy

Kontakt

Centrum Terapii "Rozproszone zmysły"

ul. Chmielna 2B
26-600 Radom

E-mail: info@terapia-si.pl

Tel.: +48 364 44 33
Kom.: +48 600 599 801

Centrum Terapii Rozproszone Zmysły to kameralna placówka, gdzie każde dziecko otoczone jest indywidualną opieką, terapeuci poprzez odpowiedznio dobrane aktywności monitorują harmonijny rozwój dziecka. Wspomagają te sfery rozwoju dzieckja, w których napotykane są trudności. Odpowiednio wcześnie podjęte oddziaływania terapeutyczne umożliwiają dziecku prawidłowo rozwijać się motorycznie, poznawczo, społecznie i emocjonalnie. Świadome i trafne wsparcie pozwala na swobodne poznawanie świata, osiąganie co raz to nowych etapów rozwojowych i co najważniejsze podjęcie nauki w szkole.

Jak do nas dojechać?