Obszary oddziaływań terapeutycznych

Terapia na Platformie obejmuje trzy podstawowe obszary bliskie najbliższemu rozwojowi dziecka.

      Pierwszy obszar to oddziaływania sensoryczno – motoryczne. W ujęciu terapeutycznym jest to obszar bardzo istotny w rozwoju dziecka Rozwój sensomotoryczny to pierwsze doznania zmysłowe z ruchu, czucia ciała, dotyku, słuchu wzroku i smaku. We wczesnym okresie rozwoju dziecka są to początkowo tylko wrażenia jakie odbiera ze świata zewnętrznego, szybko jednak stają się one coraz bardziej zintegrowane. Maluch zaczyna łączyć je początkowo w proste umiejętności typu dotykanie, smakowanie, oglądanie, łapanie, a następnie w coraz bardziej złożone aktywności.

     Dziecko w miarę rozwoju i w wyniku zbieranych z otoczenia doświadczeń uczy się świata, nabywa coraz to bardziej złożone umiejętności ruchowe. Jego mózg się doskonali z każdym nowym ćwiczeniem, z każdą nową zabawą, z każdym nowym wyzwaniem. Dlatego tak ważne jest, aby dziecko każdego dnia miało możliwość wykonania sekwencji sensorycznych. Poprzez ruch, czucie ciała, masażyki, zabawy z dźwiękiem doskonali integrację sensoryczną, zdobywa nowe umiejętności motoryczne i uczy się koordynować ruchy swojego ciała. 

    Drugi obszar to oddziaływania artystyczno-plastyczne. Ta przestrzeń w rozwoju dziecka jest szczególnie istotna. Na początkowym etapie zabawy ma ona charakter sensoryczno–plastyczny. Dziecko dotyka różne faktury, bawi się w wodzie, ciastolinie, plastelinie, próbuje tworzyć swoje pierwsze dzieła. Z czasem jego umiejętności stają się coraz bardziej precyzyjne. Zaczyna malować palcami, następnie już samodzielnie chwyta ołówek czy pędzelek, początkowo jeszcze mało precyzyjnie, nieudolnie. Ta umiejętność w miarę treningu również staje się coraz bardziej doskonała.

   W naszych codziennych programach terapeutycznych zachęcamy do regularnej zabawy artystyczno-plastycznej. Zarówno doświadczenia sensoryczno – plastyczne, jak i artystyczne w postaci wierszyków, rymowanek, wyliczanek wpływają na prawidłowy rozwój dziecka. Każdego dnia dziecko powinno mieć możliwość zdobywania nowych umiejętności oraz osiągania satysfakcji i kolejnych sukcesów.

    Trzeci obszar to oddziaływania edukacyjno – rozwojowe. W tej przestrzeni zawiera się rozwój komunikacji, nawiązywania interakcji społecznych, umiejętności zabawy i uczenia się. Obserwując rozwój dziecka, szczególną uwagę w początkowym etapie zwracamy na kontakt wzrokowy, umiejętność przerzucania uwagi wzrokowej na różne obiekty i osoby. Zwracamy też uwagę czy dziecko początkowo reaguje na dźwięki, a następnie na kierowane do niego proste komunikaty, później na coraz bardziej złożone. Obserwujemy, czy gaworzy, mówi sylaby, a potem łączy je w proste słowa i zdania. Patrzymy, jak się bawi i uczy.