Konsultacje rozwojowe dziecka

     Centrum Terapii „Rozproszone Zmysły” oferuje konsultacje dotyczące rozwoju dziecka w trakcie, których otrzymacie Państwo pomoc w zakresie rozpoznania przyczyn trudności dziecka oraz nadania kierunku dalszych oddziaływań.

Jeżeli niepokoisz się, gdy Twoje dziecko:

 • nie reaguje, gdy do niego mówisz,
 • nie zawsze reaguje, gdy wołasz je po imieniu,
 • nie wskazuje palcem obiektów, osób, o które jest pytane,
 • ma trudności w zainteresowaniu się zabawkami bądź nie potrafi skupić się dłużej na zabawie,
 • ma trudności w dostosowaniu się do codziennych zasad w domu, przedszkolu czy szkole,
 • często się złości, nie radzi sobie z wyrażaniem swoich emocji,
 • nie mówi bądź mówi niewiele lub ma inne trudności w komunikacji,
 • nie wykazuje zainteresowania zabawą z drugą osobą lub rówieśnikami,
 • nie osiąga umiejętności, które opanowali już jego rówieśnicy.

Konsultacje prowadzone są przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem klinicznym:

 • Małgorzatę Wiśniewską, dyrektora Centrum Terapii, oligofrenopedagoga, nauczyciela metody Integracji Sensorycznej, która posiada duże doświadczenie w pracy terapeutycznej i diagnostycznej dzieci z trudnościami rozwojowymi.
 • Joannę Pszczółkę-Korlaga psychologa dziecięcego, terapeutę pracującego z małymi dzieci z trudnościami rozwojowymi.
 • Joannę Rejtczak, psychologa dziecięcego, terapeutę pracującego z małymi dziećmi z trudnościami rozwojowymi.

Opinia po konsultacji rozwojowej dziecka wydawana jest tylko w uzasadnionych przypadkach