Funkcje wykonawcze

      Jak pokazują najnowsze badania z dziedziny neuropsychologii, wyniki szkolne dziecka, a następnie jego sukcesy życiowe i zawodowe zależą od poziomu rozwoju funkcji wykonawczych. Mając to na uwadze, podczas terapii z naszymi podopiecznymi dbamy o to, by rozwijali się oni także w tym obszarze. Integracja funkcji wykonawczych jest jednym z naszych kluczowych zadań w pracy z przedszkolakami.

       Nasz program stymulowania rozwoju umiejętności wykonawczych opiera się na wykorzystywaniu interaktywnej podłogi, będącej idealnym bodźcem motywującym. Dzięki podłodze zorganizowane zostaje odpowiednie środowisko do ćwiczenia funkcji wykonawczych. W poczuciu spokoju i bezpieczeństwa dzieci we własnym tempie mogą samodzielnie odkrywać, stawiać sobie cele, planować, uczyć się na błędach, a przede wszystkim bawić się wspólnie z innymi osobami, nakierowując swoje działania na określony cel i rozwijając kluczowe/ bazowe umiejętności, jakimi są funkcje wykonawcze.

Podczas zajęć z wykorzystaniem programu rozwijamy u naszych małych pacjentów takie umiejętności wykonawcze jak:

 • hamowanie: zdolność do hamowania impulsywnych reakcji, wygaszania ich oraz „segregowania” docierających informacji, dzięki czemu zachowanie człowieka staje się wybiórcze;
 • utrzymywanie uwagi: zdolność koncentracji na zadaniu pomimo bodźców przeszkadzających; nierozpraszanie się;
 • rozpoczynanie zadań: zdolność do rozpoczynania działań bez zwłoki, sprawnie i w określonym czasie;
 • pamięć robocza: tymczasowe przechowywanie informacji w celu ich przetwarzania; obejmuje również zdolność korzystania z wcześniejszych doświadczeń w celu wykorzystania ich w bieżącej sytuacji zadaniowej;
 • planowanie/ustalanie celów: wyznaczanie celów, planowanie kolejnych kroków; zdolność do ustalenia istotnych informacji (z punktu widzenia zadania), czyli określenia, na czym należy się skupić;
 • organizacja: systemy porządkujące informacje, materiały, przestrzeń i czas (zarządzanie czasem); organizowanie i monitorowanie działań;
 • elastyczność/giętkość poznawcza: umiejętność dostosowania własnych działań do określonej sytuacji;
 • umiejętność korzystania z informacji zwrotnych: zmiana zachowania i działania, wynikająca z naszej reakcji na innych i innych na nas; celem informacji zwrotnej jest dostarczenie wiedzy na temat zachowania i działania odbiorcy;
 • metapoznanie: zdolność uświadamiania sobie własnych emocji, formułowania uogólnień na temat siebie i świata, rozumienia swoich procesów myślowych; umiejętność patrzenia na siebie z „perspektywy”.

Adresaci terapii:

 • dzieci z zaburzeniami rozwoju poznawczego,
 • dzieci z zaburzeniami koncentracji i uwagi,
 • dzieci z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością,
 • dzieci ze spektrum autyzmu,
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Efekty pracy z dzieckiem:

 • poprawa koncentracji i uwagi,
 • odporność na dystraktory (nierozpraszanie się),
 • elastyczne myślenie,
 • stosowanie różnych strategii uczenia się,
 • motywacja wewnętrzna,
 • umiejętność w zakresie regulacji emocji i sposobu ich wyrażania,
 • rozwój umiejętności społecznych, pracy w zespole,
 • rozwój poznawczy.