1. Dane dziecka

  Imię i nazwisko dziecka

  Miejsce zamieszkania

  Data urodzenia

  2. Dane rodzica/opiekuna

  Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

  Telefon kontaktowy

  Adres e-mail

  3. Szczegóły zgłoszenia

  Powód zgłoszenia

  co rodzica niepokoi w zachowaniu dziecka?

  Czy dziecko ma diagnozę lub jest w trakcie diagnozy, któregoś z zaburzeń rozwojowych?

  TakNie

  AfazjaADHDZespół AspergeraAutyzmMutyzmInne (jakie?)

  Kto Państwa skierował do naszego ośrodka?

  Lekarz psychiatraLekarz neurologLekarz laryngologInny lekarz (specjalizacja)Poradnia Psychologiczno-PedagogicznaSzkoła lub przedszkoleZnajomiInni (kto?)

  Czy dziecko jest pod opieką lekarza specjalisty?

  TakNie

  NeurologPsychiatraAlergologLaryngologInny (jaki?)

  Czy dziecko uczęszcza do żłobka, przedszkola, szkoły?

  TakNie

  podaj nazwę placówki

  Czy dziecko uczestniczy w terapii?

  TakNie

  PsychologicznejPedagogicznejLogopedycznejIntegracji sensorycznejInnej

  Jaką formą wspomagania są Państwo zainteresowani?

  PrzedszkoleDiagnoza specjalistycznaKonsultacja rozwojowaTrening umiejętności społecznych TUSTerapia małego dziecka z autyzmemTerapia logopedycznaDiagnoza SIDiagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego NeuroflowTomatis

  Jakie są Państwa oczekiwania po konsultacji?

  Akceptuję REGULAMIN