Dla kogo jest przeznaczona

     Platforma została stworzona w odpowiedzi na panującą w naszym kraju epidemię i związaną z nią koniecznością pozostania w domach. W efekcie dzieci będące pod opieką terapeutyczną naszego Centrum zostały pozbawione możliwości regularnego uczestniczenia w terapii. Jednocześnie wszyscy wiemy, jak ważne jest jej systematyczne i konsekwentne prowadzenie w przypadku małego dziecka. Z tego powodu nasz zespół postanowił podjąć odpowiednie prace, mające na celu stworzenie alternatywnej formy terapii, dostosowanej do trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Owocem tych działań jest poniższa Platforma.

    Co ważne, nie jest to narzędzie mogące zastąpić samego terapeutę, a powinno być traktowane bardziej jako uzupełnienie do tradycyjnych zajęć terapeutycznych. Chcemy jednak by w obecnej sytuacji, było przede wszystkim wsparciem dla rodziców pozostających ze swoim dzieckiem w domu.

  Zadania terapeutyczne proponowane za pośrednictwem Platformy zostały oparte o wieloletnie doświadczenie kliniczne specjalistów pracujących w naszym Centrum. Skierowane są dla małych dzieci oraz dzieci w wieku przedszkolnym z całościowymi zaburzeniami w rozwoju, jak i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.