Diagnozy specjalistyczne

Centrum Terapii Rozproszone zmysły prowadzi kompleksowe diagnozy specjalistyczne w kierunku zaburzeń rozwojowych u dzieci. Diagnozy przeprowadza zespół specjalistów składający się z lekarza psychiatry, oligofrenopedagoga i psychologa.

Proces diagnostyczny składa się z kilku etapów:

  1. Wywiad diagnostyczny - podczas którego diagnosta zbiera informacje dotyczące rozwoju i funkcjonowania dziecka.
  2. Obserwacja dziecka w czasie swobodnej aktywności – podczas tego spotkania, w bezpiecznej i przyjaznej dla dziecka atmosferze, ocenia się jakość w zakresie komunikacji, nawiązywania interakcji społecznych i zabawy.
  3. Obserwacja zachowania dziecka w ustrukturyzowanej zabawie – w czasie tego spotkania przeprowadzane jest badania narzędziem diagnostycznym ADOS -2.
  4. Przekazanie diagnozy – w obecności wszystkich specjalistów omówienie z rodzicami dziecka obserwowanych trudności, wyznaczenie kierunku dalszych oddziaływań.

 

Neuropsycholoczna diagnoza dziecka (NDD) jest metodą przeznaczoną do badania dzieci w wieku 4-10 lat, jednakże ze względu na charakter eksperymentalno-kliniczny może być używana także do badania dzieci w innym wieku. Narzędzie to jest przeznaczone do badania dzieci z problemami rozwojowymi. Zawiera próby diagnostyczne o różnym poziomie trudności, od bardzo łatwych do trudniejszych, które pozwalają na stwierdzanie deficytów poznawczych u dzieci w różnym wieku i z różnym poziomem zaburzeń. Zamieszczone w NDD zadania zostały dostosowane do wymagań diagnozy i możliwości rozwojowych dzieci. Całe badanie zostało podzielone na 11 sfer reprezentujących podstawowe aspekty rozwoju psychoruchowego dziecka (spostrzeganie wzrokowe, somesteza, spostrzeganie słuchowe, motoryka, orientacja przestrzenna, mowa, czytanie i pisanie, myślenie, pamięć, emocje, uwaga).

Z pomocy neuropsychologa w obrębie diagnozy i terapii neuropsychologicznej mogą skorzystać także dzieci:

Czas badania neuropsychologicznego obejmuje 3 spotkania diagnostycznych sześćdziesięciominutowe.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Centrum Terapii "Rozproszone zmysły"

ul. Chmielna 2B
26-600 Radom

E-mail: info@terapia-si.pl

Tel.: +48 364 44 33
Kom.: +48 600 599 801

Centrum Terapii Rozproszone Zmysły to kameralna placówka, gdzie każde dziecko otoczone jest indywidualną opieką, terapeuci poprzez odpowiedznio dobrane aktywności monitorują harmonijny rozwój dziecka. Wspomagają te sfery rozwoju dzieckja, w których napotykane są trudności. Odpowiednio wcześnie podjęte oddziaływania terapeutyczne umożliwiają dziecku prawidłowo rozwijać się motorycznie, poznawczo, społecznie i emocjonalnie. Świadome i trafne wsparcie pozwala na swobodne poznawanie świata, osiąganie co raz to nowych etapów rozwojowych i co najważniejsze podjęcie nauki w szkole.

Jak do nas dojechać?