Diagnozy specjalistyczne

Centrum Terapii Rozproszone zmysły prowadzi kompleksowe diagnozy specjalistyczne w kierunku zaburzeń rozwojowych u dzieci. Diagnozy przeprowadza zespół specjalistów składający się z lekarza psychiatry, oligofrenopedagoga i psychologa.

Proces diagnostyczny składa się z kilku etapów:

  1. Wywiad diagnostyczny - podczas którego diagnosta zbiera informacje dotyczące rozwoju i funkcjonowania dziecka.
  2. Obserwacja dziecka w czasie swobodnej aktywności – podczas tego spotkania, w bezpiecznej i przyjaznej dla dziecka atmosferze, ocenia się jakość w zakresie komunikacji, nawiązywania interakcji społecznych i zabawy.
  3. Obserwacja zachowania dziecka w ustrukturyzowanej zabawie – w czasie tego spotkania przeprowadzane jest badania narzędziem diagnostycznym ADOS -2.
  4. Przekazanie diagnozy – w obecności wszystkich specjalistów omówienie z rodzicami dziecka obserwowanych trudności, wyznaczenie kierunku dalszych oddziaływań.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Centrum Terapii "Rozproszone zmysły"

ul. Chmielna 2B
26-600 Radom

E-mail: info@terapia-si.pl

Tel.: +48 364 44 33
Kom.: +48 600 599 801

Centrum Terapii Rozproszone Zmysły to kameralna placówka, gdzie każde dziecko otoczone jest indywidualną opieką, terapeuci poprzez odpowiedznio dobrane aktywności monitorują harmonijny rozwój dziecka. Wspomagają te sfery rozwoju dzieckja, w których napotykane są trudności. Odpowiednio wcześnie podjęte oddziaływania terapeutyczne umożliwiają dziecku prawidłowo rozwijać się motorycznie, poznawczo, społecznie i emocjonalnie. Świadome i trafne wsparcie pozwala na swobodne poznawanie świata, osiąganie co raz to nowych etapów rozwojowych i co najważniejsze podjęcie nauki w szkole.

Jak do nas dojechać?