Czym jest praca na platformie online

     Platforma terapeutyczna stanowi element procesu terapeutycznego. Powstała w celu wsparcia rodziców w kontynuowaniu oddziaływań w warunkach domowych. Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z ASD pokazuje, że sukces terapeutyczny możemy osiągnąć wyłącznie przy wspólnym zaangażowaniu terapeutów i rodziców. Rodzice dzieci, będących pod opieką naszego Centrum, otrzymują dostęp do konkretnych zabaw terapeutycznych dostosowanych do poziomu rozwoju dziecka. Zabawy, w postaci filmów nagranych przez terapeutów naszego zespołu bądź zdjęć, zawierają dokładną instrukcję oraz cele terapeutyczne przyświecające danej zabawie.