Terapia Pedagogiczna

80 PLN

Terapia Psychologiczna

80 PLN

Terapia Logopedyczna

80 PLN

Terapia metodą Integracji Sensorycznej (SI)

80 PLN

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

220 PLN / msc

Trening uwagi słuchowej metodą TOMATISA

I etap - 30 godz. /15 dni/

1950 PLN
wliczone badanie diagnostyczne audiometrem

II etap - 15 godz. /7 dni/

975 PLN